ˆ

Ekran szczegółów informacji

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Zasady świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-02-01 10:48:00 Informacja ogłoszona dnia 2017-02-01 10:48:08 przez Wojciech Obremski

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, powiat słubicki realizuje zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych. 
 
Z bezpłatnej pomocy prawnej mogą skorzystać osoby:
- którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie pomocy zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia
- które posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny,
- które uzyskały zaświadczenie, o którym mowa w ustawie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
- które posiadają ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie o weteranach działań poza granicami państwa,
- które nie ukończyły 26 lat,
- które ukończyły 65 lat,
- które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.
- kobiety w ciąży.
 
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
  1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym,  o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
  2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
  3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
  4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.
 
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
  1. podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  2. z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
  3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
 
Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny,  a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski. Udzielający pomocy prawnej dokumentuje ten fakt w karcie nieodpłatnej pomocy prawnej przez podanie informacji dotyczących czasu trwania  i formy oraz dziedziny prawa, której dotyczyła ta pomoc.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Słubicki
Osoba, która wytworzyla informację: Wojciech Obremski Data wytworzenia informacji: 2017-02-01 10:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Obremski Data wprowadzenia do BIP 2017-02-01 10:48:00
Wprowadził informację do BIP: Wojciech Obremski Data udostępnienia informacji: 2017-02-01 10:48:08
Osoba, która zmieniła informację: Wojciech Obremski Data ostatniej zmiany: 2017-02-01 11:06:41
Artykuł był wyświetlony: 813 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Słubicach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu