ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2017-08-10 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok 396/17 Obowiązujący
2 2017-08-10 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ośno Lubuskie na lata 2018 - 2021 z perspektywą do roku 2025” 395/17 Obowiązujący
3 2017-08-10 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji do oceny przydatności do dalszego użytkowania składników rzeczowych majątku ruchomego 394/17 Obowiązujący
4 2017-08-10 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Słubicach 393/17 Obowiązujący
5 2017-08-10 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 392/17 Obowiązujący
6 2017-08-04 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 391/17 Obowiązujący
7 2017-08-04 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 390/17 Obowiązujący
8 2017-07-31 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 389/17 Obowiązujący
9 2017-07-27 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 388/17 Obowiązujący
10 2017-07-27 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2018 387/17 Obowiązujący
11 2017-07-27 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok 386/17 Obowiązujący
12 2017-07-27 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 385/17 Obowiązujący
13 2017-07-27 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 384/17 Obowiązujący
14 2017-07-25 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Słubicach 383/17 Obowiązujący
15 2017-07-20 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 382/17 Obowiązujący
16 2017-07-20 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 381/17 Obowiązujący
17 2017-07-20 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok 380/17 Obowiązujący
18 2017-07-20 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg położonych w gminie Słubice do kategorii dróg gminnych 379/17 Obowiązujący
19 2017-07-20 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zagospodarowanie zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego 378/17 Obowiązujący
20 2017-07-20 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie, dzierżawę, najem lub użyczenie nieruchomości Powiatu Słubickiego 377/17 Obowiązujący
21 2017-07-13 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok 376/17 Obowiązujący
22 2017-07-13 Uchwały Zarządu Powiatu unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 375/17 Obowiązujący
23 2017-07-06 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przystąpienia do opracowania programu postępowania ostrożnościowego dla Powiatu Słubickiego 374/17 Obowiązujący
24 2017-07-06 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 373/17 Obowiązujący
25 2017-07-06 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 372/17 Obowiązujący
26 2017-07-06 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 371/17 Obowiązujący
27 2017-07-06 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 370/17 Obowiązujący
28 2017-07-06 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przeniesienia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2017 roku 369/17 Obowiązujący
29 2017-06-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Słubicach 368/17 Obowiązujący
30 2017-06-29 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok 367/17 Obowiązujący
31 2017-06-29 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ośnie Lubuskim 366/17 Obowiązujący
32 2017-06-28 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok 365/17 Obowiązujący
33 2017-06-28 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 364/17 Obowiązujący
34 2017-06-28 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie zawodu w Branżowej Szkole I stopnia nr 2 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych w Słubicach 363/17 Obowiązujący
35 2017-06-28 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatrudnienia kierownika Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Rzepinie 362/17 Obowiązujący
36 2017-06-28 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 361/17 Obowiązujący
37 2017-06-28 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 360/17 Obowiązujący
38 2017-06-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 359/17 Obowiązujący
39 2017-06-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 358/17 Obowiązujący
40 2017-06-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok 357/17 Obowiązujący
41 2017-06-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. odpowiedzi na skargę kasacyjną i wyznaczenia pełnomocnika do reprezentowania Powiatu Słubickiego przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi kasacyjnej Wojewody Lubuskiego 356/17 Obowiązujący
42 2017-06-22 Uchwały Rady Powiatu w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Słubickiego za rok 2016 XLI/191/17 Obowiązujący
43 2017-06-22 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Słubickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Słubickiego w roku 2016 XLI/190/17 Obowiązujący
44 2017-06-22 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2017 XLI/189/17 Obowiązujący
45 2017-06-22 Uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu słubickiego w 2017 roku XLI/188/17 Obowiązujący
46 2017-06-22 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół z XL sesji w dniu 30 maja 2017 r. XL/17 Obowiązujący
47 2017-06-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok 355/17 Obowiązujący
48 2017-06-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Słubicach 354/17 Obowiązujący
49 2017-06-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Słubicach 353/17 Obowiązujący
50 2017-06-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na likwidację składnika rzeczowego majątku ruchomego 352/17 Obowiązujący
51 2017-06-08 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok 351/17 Obowiązujący
52 2017-06-08 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ośnie Lubuskim 350/17 Obowiązujący
53 2017-06-08 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zagospodarowanie zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego 349/17 Obowiązujący
54 2017-06-08 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji do oceny przydatności do dalszego użytkowania składnika rzeczowego majątku ruchomego 348/17 Obowiązujący
55 2017-06-08 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 347/17 Obowiązujący
56 2017-06-08 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 346/17 Obowiązujący
57 2017-05-31 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ośnie Lubuskim 345/17 Obowiązujący
58 2017-05-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok 344/17 Obowiązujący
59 2017-05-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyznania nagrody finansowej za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej 343/17 Obowiązujący
60 2017-05-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego samorządowej jednostki organizacyjnej - Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słubickiego 342/17 Obowiązujący
61 2017-05-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu do zawierania w imieniu Powiatu Słubickiego umów związanych z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki i dokonywania w nich zmian 341/17 Obowiązujący
62 2017-05-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy użyczenia 340/17 Obowiązujący
63 2017-05-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na likwidację składników majątkowych znajdujących się w ewidencji środków trwałych i przedmiotów nietrwałych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Słubicach 339/17 Obowiązujący
64 2017-05-24 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 338/17 Obowiązujący
65 2017-05-18 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Słubicach 337/17 Obowiązujący
66 2017-05-18 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Słubicach 336/17 Obowiązujący
67 2017-05-18 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 335/17 Obowiązujący
68 2017-05-18 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej 334/17 Obowiązujący
69 2017-05-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie apelu do Wicepremiera Mateusza Morawieckiego - Ministra Rozwoju i Finansów o objęcie osobistym nadzorem decyzji dotyczących Powiatu Słubickiego związanych z koniecznością wywiązania się ze zobowiązań wobec Skarbu Państwa XL/187/17 Obowiązujący
70 2017-05-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi XL/186/17 Obowiązujący
71 2017-05-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie poparcia Apelu przedstawicieli środowisk samorządowych zgromadzonych w dniu 16 marca 2017 roku w Warszawie, dotyczący obrony samorządności terytorialnej w Polsce oraz przyjęcia Karty samorządności XL/185/17 Obowiązujący
72 2017-05-30 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2017-2026 XL/184/17 Obowiązujący
73 2017-05-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok XL/183/17 Obowiązujący
74 2017-05-30 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r XL/182/17 Obowiązujący
75 2017-05-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie włączenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ośnie Lubuskim do Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ośnie Lubuskim XL/181/17 Obowiązujący
76 2017-05-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia Powiatowi Międzyrzeckiemu realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, polegającego na udostępnianiu dla mieszkańców Powiatu Słubickiego miejsc całodobowych i świadczeniu usług w Powiatowym Ośrodku Wsparcia „Razem raźniej” w Skwierzynie XL/180/17 Obowiązujący
77 2017-05-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie oceny bezpieczeństwa przeciwpożarowego Powiatu Słubickiego za 2016 rok XL/179/17 Obowiązujący
78 2017-05-30 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół z XXXIX sesji w dniu 25 kwietnia 2017 r. XXXIX/17 Obowiązujący
79 2017-05-04 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok 333/17 Obowiązujący
80 2017-05-04 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 332/17 Obowiązujący
81 2017-05-04 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru partnera do realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej VIII Nowoczesna Edukacja 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 331/17 Obowiązujący
82 2017-05-04 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 330/17 Obowiązujący
83 2017-05-04 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy najmu 329/17 Obowiązujący
84 2017-04-25 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej 328/17 Obowiązujący
85 2017-04-25 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Słubicach 327/17 Obowiązujący
86 2017-04-25 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Słubicach 326/17 Obowiązujący
87 2017-04-25 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert 325/17 Obowiązujący
88 2017-04-19 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 324/17 Obowiązujący
89 2017-04-19 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 323/17 Obowiązujący
90 2017-04-13 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok 322/17 Obowiązujący
91 2017-04-13 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie, dzierżawę, najem lub użyczenie nieruchomości Powiatu Słubickiego 321/17 Obowiązujący
92 2017-04-25 Protokoły z sesji Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2017 XXXIX/178/17 Obowiązujący
93 2017-04-25 Uchwały Rady Powiatu w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Powiatu Słubickiego innym instrumentem płatniczym XXXIX/177/17 Obowiązujący
94 2017-04-25 Uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia rekomendacji dla oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla Powiatu Słubickiego XXXIX/176/17 Obowiązujący
95 2017-04-25 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół z XXXVIII sesji w dniu 29 marca 2017 r. XXXVIII/17 Obowiązujący
96 2017-04-06 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie rozwiązania umowy o pracę z Kierownikiem Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Rzepinie 320/17 Obowiązujący
97 2017-04-06 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyznania nagrody finansowej za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej 319/17 Obowiązujący
98 2017-04-06 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym w ramach projektu „Aktywna integracja realizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w latach 2017 – 2018 318/17 Obowiązujący
99 2017-04-06 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem oraz planu podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2017 roku 317/17 Obowiązujący
100 2017-04-06 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 316/17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Słubicach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu